Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO motie aangenomen!

In de laatste Raadsvergadering van het jaar stond een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. GroenLinks wist samen met de PVDA een succes te behalen door een motie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de nieuwe Retailagenda te krijgen.  In deze Retailagenda wordt het beleid voor de Houtense detailhandel geregeld. Er stond eigenlijk nog niks in over MVO en dat is iets wat tegenwoordig toch écht standaard moet zijn. 

GroenLinks vond ook de behandeling van de uitbreiding van Beelen belangrijk. Wij zijn tegen de uitbreiding van dit overlast veroorzakende bedrijf. Beelen zit niet op een goede plek en zou beter op een bedrijventerrein passen. Omwonenden hebben veel last van geluid, trilling, stof en het verkeer. Helaas werd dit voorstel met een zeer kleine meerderheid aangenomen. 

GroenLinks heeft tevens van zich laten horen op het plan om de besluitvorming rondom de 'Verklaring van geen bedenking' te verkorten. De Raad moet zo'n verklaring afgeven bij bouwplannen groter dan 500.000 euro. Dit zijn grote projecten die de Raad goed in de gaten wil houden. In de nieuwe vorm wordt dit een hamerstuk, dus geen debat of inspraak! Elke politieke partij kan nog wel het Raadsdebat aanvragen over een plan, als we het op tijd ontdekken want we worden er niet speciaal meer over geinformeerd. Maarals we dat doen, wordt nog steeds niet de burger om inspraak gevraagd zoals we nu wel doen in de RTGs. GroenLinks was zeer verbaasd dat wij de enige partij waren die dit niet wilde!

We wensen iedereen fijne feestdagen en gaan ambitieus het nieuwe jaar in!

Met vriendelijke groet,
 
Hilde de Groot