Prestaties regionale sociale dienst WIL blijven nog achter

In de gemeenteraad van 9 juni heeft GroenLinks aangegeven nog niet tevreden te zijn met de prestaties van WIL. Er stromen nog te weinig mensen uit in een duurzame baan. Daarnaast worden veel mensen niet geholpen. We waren daarom medeondertekenaar van het aangenomen amendement om meer te doen aan bemiddeling en het koppelen van werkgevers en cliënten van WIL.

GroenLinks is nog niet tevreden met de prestaties van WIL. Er stromen nog te weinig mensen uit in een duurzame baan. Daarnaast worden veel mensen niet geholpen, zonder dat er voor raadsleden goed inzicht bestaat in de reden waarom men niet in aanmerking komt voor een uitkering. GroenLinks wil weten waarom mensen een afwijzing krijgen en of ze dan wel goed doorverwezen worden? Immers, een afwijzing kan het begin zijn van een toekomstig groter (schuld)probleem.

Ook vinden wij dat WIL nog onvoldoende inspeelt op de nieuwe doelgroepen: mensen met een handicap of mensen die voorheen in een beschutte werkplaats terecht konden. GroenLinks vindt ook dat WIL actiever werkgevers kan benaderen. We waren daarom medeondertekenaar van het aangenomen amendement om meer te doen aan bemiddeling, en het koppelen van werkgevers en cliënten van WIL.

Voor ons is het belangrijk dat we streven naar een maatschappij waarin iedereen mee kan blijven doen. Daar moeten we ons met zijn allen voor inzetten.