Steiger Imkersplas toch niet gesloopt

GroenLinks heeft zich de afgelopen maand druk gemaakt over de steiger bij de Imkersplas. Tijdens de raadsvergadering kwam GroenLinks daarom samen met ITH, SGP en CU met een motie om de steiger te behouden. De komende tijd zullen verschillende opties worden onderzocht om de steiger toch op te knappen. Ook worden nieuwe afspraken gemaakt voor het beheer van de openbare ruimte.

De motie (zie pdf onderaan dit artikel) was voorbereid door Tijm Corporaal. Omdat Gerard Zandbergen van ITH ook veel aandacht aan de steiger had besteed en het onderwerp als eerste op de agenda had gezet, hadden Tijm en Gerard afgesproken dat Gerard deze motie zou indienen.

Een motie “vreemd aan de orde van de dag” is een apart instrument. Het betekent eigenlijk dat de gemeenteraad de voorzitter vraagt om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Hiervoor wordt de burgemeester voorafgaand aan de vergadering ook op de hoogte gebracht. De nieuwe waarnemend burgemeester - de heer Rudi Boekhoven - was dan ook door Gerard Zandbergen op de hoogte gebracht van ons ordeverzoek.

Tijdens de raad was onze verbazing groot. Direct na ons ordeverzoek kwamen ook VVD en PvdA met een gezamenlijke motie Vreemd aan de orde van de dag. Het aparte was dat zij deze motie indienden over exact hetzelfde onderwerp met bijna een identieke tekst. Alleen de passage “de steiger niet te slopen maar op te knappen, waarbij de onderhoudskosten worden betaald uit de voorziening BOR” was vervangen door een minder vergaande tekst.

Een aparte gang van zaken. Veel logischer was immers geweest als deze partijen gewoon in de raad tegen de indieners van de motie hadden gezegd: we hebben een wijzigingsvoorstel. Dan hadden wij hier wel of niet op in kunnen gaan. Maar nu leek het of deze partijen zelf met een motie kwamen terwijl er in hoge mate sprake was van “leenwerk”.

Omdat de oorspronkelijke indieners van de motie graag zoveel mogelijk steun wilden, besloten ze zich aan te sluiten bij de motie van PvdA en VVD. Immers, het belang van de steiger hoort voorop te staan. Maar netjes was de actie van de collegepartijen niet.

GroenLinks is blij met het behaalde resultaat. De komende tijd zullen verschillende opties worden onderzocht om de steiger toch op te knappen. Daarnaast worden als gevolg van de aangenomen motie nieuwe afspraken gemaakt voor het beheer van de openbare ruimte, want nu is te onduidelijk of een bouwwerk wel of niet kan blijven staan.

Overigens was GroenLinks van mening dat de waarnemend burgemeester de raadsvergadering op een ontspannen manier voorzat. Een kwestie van jarenlange ervaring. Houten heeft namelijk tijdelijk de eer de oudste burgemeester van Nederland in huis te hebben, met meer dan veertig jaar burgemeesterservaring. Hij begon indertijd als jongste burgemeester van Nederland.