Weddenschap verloren, uitdaging blijft!

GroenLinks zet zich in voor meer banen in de land- en tuinbouwsector. Dat gaat niet vanzelf. Fractievoorzitter Tijm Corporaal ging de uitdaging aan, en verloor. Lees hier zijn verslag.

Houten, 1 september 2014

Beste mensen,

Zoals jullie waarschijnlijk weten is GroenLinks voorstander van veranderingen in de werkgelegenheid in de land- en tuinbouwsector. Voor de zomervakantie vroeg de familie Vernooij in ’t Goy toestemming om extra woonruimte op hun erf te mogen realiseren voor seizoenarbeiders. De raad van Houten gaf hier geen toestemming voor. GroenLinks stelde zich op het standpunt dat het belangrijk is om juist weer meer Nederlandse arbeidskrachten aan het werk te krijgen in de land- en tuinbouwsector. Arbeidsmigranten zijn nodig, maar we moeten nieuwe initiatieven ontwikkelen om te voorkomen dat het werk steeds meer door arbeidsmigranten wordt gedaan. Het is naar onze mening in deze tijd juist nodig om jongeren en ouderen dit werk weer meer te laten doen.

De fruittelers in kwestie, Bert en Petra Vernooij gaven in een persoonlijk gesprek aan dat zij wel willen werken met Nederlandse arbeidskrachten, maar dat deze gewoon niet te krijgen zijn. Ze daagden mij uit om voor de pluk een aantal arbeidskrachten te regelen met als arbeidsvoorwaarden:

  • Werktijden: 7.30 – 17.00 uur, op zaterdag van 7.30 – 16.00 uur:
  • Het werk gaat altijd door, ook bij regen
  • Je werkt in eigen kleding en krijgt plukhandschoenen
  • Eten en drinken neem je zelf mee, voor koffie of thee wordt 2x per dag gezorgd
  • Uitbetaling volgens minimum (jeugd-)loon
  • Minimaal enkele dagen per week beschikbaar zijn gedurende de totale periode

GroenLinks Houten heeft de uitdaging verloren

Het is ons eenvoudigweg niet gelukt om mensen te vinden tegen deze voorwaarden. Afgelopen woensdag heb ik twee flesjes biologische wijn bij Bert en Petra bezorgd met op de doos de tekst:

Deze weddenschap verloren, het denken over alternatieven gaat door!

Ik ben ervan overtuigd dat seizoenswerk in de land- en tuinbouwsector binnen 5 jaar weer overwegend door Nederlandse arbeidskrachten kan worden uitgevoerd. Als we hierop samen inzetten gaat dat zeker lukken!

Hartelijke groet,

Tijm Corporaal
GroenLinks Houten

In de gesprekken werd duidelijk dat er wel degelijk werkzoekenden zijn, maar dat er “maatwerk” nodig is om tot een goed arrangement te komen. Begin juli diende de Utrechtse Statenfractie van GroenLinks een voorstel in om in gesprek te gaan met onderwijs en bedrijfsleven om werken en leren in de land- en tuinbouw mogelijk te maken. Het voorstel werd door Gedeputeerde Staten omarmd. De Stichting Desalniettemin uit Utrecht heeft interesse en krijgt regelmatig vragen van jongeren om werk. Het agrarische MBO Helicon uit Geldermalsen overweegt een nieuw leer/werk project voor studenten. Maar het beste bericht komt wellicht uit onze buurgemeente Wijk bij Duurstede.

Steuntje in de rug

Toen in 2013 de fruittelers Toon Vernooij en Henny Nell vanuit maatschappelijke betrokkenheid 12 vacatures voor fruitplukker beschikbaar stelden aan de Wijkse Werkplaats, hadden ze geen idee hoe dit zou gaan verlopen. Het bleek een succes. Afgelopen jaar hebben 12 mensen met een bijstandsuitkering twee maanden in loondienst gewerkt bij deze twee Wijkse fruittelers, dankzij inzet vanuit de Wijkse Werkplaats. De deelnemers waren enthousiast en deden het werk met plezier. Dankzij het project ontvingen ze een extra financieel steuntje in de rug. De helft van de deelnemers vond na afronding van het project een reguliere baan. Daarnaast kreeg een van de kandidaten een contract aangeboden bij één van de deelnemende fruittelers. Meer lezen

Wat in Wijk bij Duurstede kan, moet toch ook in Houten lukken. Samenwerking is daarbij noodzakelijk. Als politiek, onderwijs en bedrijfsleven het als een gezamenlijke uitdaging zien om werk te maken van banen in de land- en tuinbouw, dan lukt het volgend jaar ook in Houten.

Ik vond het leuk om van Bert en Petra Vernooij te horen, dat ook zij open staan voor nieuwe initiatieven.

Hartelijke groet,
Tijm Corporaal
GroenLinks Houten