Bied jongeren vernieuwende werkervaring in de fruitsector!

In 't Groentje van 24 juli 2013 pleit fractievoorzitter Tijm Corporaal voor leer- en woontrajecten voor regionale jongeren, zodat zij vanaf 2014 tijdelijk kunnen wonen en werken op de fruitbedrijven in Houten. "Als onderwijs, fruittelers en overheid maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de handen ineen slaan kan de situatie veranderen," zegt Corporaal.

De werkeloosheid onder jongeren neemt toe. Het aantal vacatures daalt dramatisch. Dit jaar is het nog moeilijker voor jongeren om een vakantiebaan te vinden. En dan lees ik in het Houtens Nieuws van 17 juli 2013 dat de gemeente de regels verruimd voor huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders. Er was voor maximaal tien bedrijven toestemming om een permanente voorziening voor de huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders ingericht. Nu blijkt dat de behoefte groter is worden dat er twintig, aldus onze VVD-wethouder Herman Geerdes. Per locatie worden maximaal 15 mensen ondergebracht, wat betekent dat er extra ruimte wordt gemaakt voor 150 seizoenarbeiders."

De geschetste ontwikkeling is onbegrijpelijk als we deze afzetten tegen de economische situatie. Oppervlakkig gesproken is er echter niks aan de hand. De fruittelers hebben behoefte aan goedkope krachten. De veelal Oost-Europeanen zijn bovendien harde werkers. Zo blijven de plukkosten laag. Dat moet, want op de veiling staan de fruitprijzen voortdurend onder druk. Zo kan toch een redelijke marge worden gemaakt en blijft de sector overeind. Een gemakkelijk voorbeeld van de werking van economische principes van vraag en aanbod. Zo is de situatie nu eenmaal in 2013.

Accepteren dat we minimaal 300 tijdelijke banen per jaar weggeven terwijl er veel jeugdwerkeloosheid is? Ik wil me niet neerleggen bij deze gang van zaken en vind dat het college van B & W dat ook niet mag doen. Ik mis visie en ambitie om de trend te veranderen. Daarom heb ik namens GroenLinks politieke vragen gesteld aan het college.

Ik heb zelf als jongere veel gewerkt in de fruitsector. Gedurende 7 jaar werkte ik parttime in hoogstamboomgaarden in de Betuwe. Daar ontstond meer kennis en waardering voor de natuur en voor het Hollandse weer. Daar leerde ik werken en genieten van het sociale contact in de pauzes. Daar werd ik een buitenmens. Ik leerde over allerlei soorten fruit, over snoei- en sorteermethoden en kreeg inzicht in de fruitlogistiek en de tirannie van de veilingprijs. Het was een periode die mij vormde en waar ik tot de dag van vandaag baat bij heb. Zijn die leermogelijkheden die ik heb gehad, nu echt voorbij voor de jongeren van nu? Dat mag niet zo zijn.

Op Houtens grondgebied staan binnenkort 20 fruitteeltbedrijven die elk woonvoorzieningen hebben voor hun buitenlandse werknemers. Daar komt geen Nederlandse jongere meer te werken als we blijven steken in het armzalige verhaal van "zo gaat dat nu eenmaal." Met de beschikbare woonvoorzieningen kunnen we ook een nieuw verhaal maken! Als we samenwerken kunnen we komen met nieuwe arrangementen waarmee we de jeugd van nu en de fruittelers inspireren. Als onderwijs, fruittelers en overheid maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de handen ineen slaan kan de situatie veranderen. Ik wens dat er zo spoedig mogelijk een leer- en woontraject wordt opgestart waarbij 300 regionale jongeren worden geworven om vanaf 2014 tijdelijk te wonen en te werken op de fruitbedrijven in Houten. Maak door middel van een convenant afspraken om het fruit voor een vaste aanneemsom van de bomen te halen, zodat telers weten waar ze aan toe zijn. Geef jongeren een vast leerwerkinkomen en tijdelijke huisvesting en begeleiding, zoals lessen over de sector. Zet het project zo op dat het voor iedereen een onvergetelijke ervaring wordt. Er is veel mogelijk. Laten we alsjeblieft creatief zijn en werken aan een mooiere toekomst voor onszelf en onze jeugd en tegelijkertijd de regionale economie stimuleren. Als we dit willen weet ik zeker dat het lukt!

Tijm Corporaal, fractievoorzitter GroenLinks Houten

Dit artikel verscheen op 24 juli 2013 in 't Groentje (Houtens Nieuws)