Vragen bij verruiming permanente huisvesting buitenlandse seizoenarbeiders

GroenLinks Houten pleit voor werkgeverschap naar vermogen. In plaats van het verruimen van de permanente huisvesting voor seizoensarbeiders wil GroenLinks Houten dat de werkgevers in de fruitsector bijdragen aan het verlagen van de (jeugd)werkloosheid.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Tijm Corporaal passen Nederlandse arbeidskrachten hun eisen aan de arbeidsmarkt aan nu de crisis aanscherpt en de werkloosheid onder jongeren stijgt tot nooit vertoonde hoogte. Hij is dan ook hoogst verbaasd dat de gemeente wil instemmen met extra mogelijkheden om buitenlandse seizoensarbeiders permanent te huisvesten.

Wilde je in een tijd van hoogconjunctuur bepaald werk misschien niet doen, dan is die houding toch sterk aan het veranderen nu het aantal vacatures steeds verder afneemt. Hoe kan het dat jongeren klagen dat er in de fruitsector in Houten geen (vakantie)werk meer gevonden kan worden?

Corporaal vindt het belangrijk dat werkgevers worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (jeugd-)werkloosheid omlaag te brengen. Hij pleit voor een intensivering van het beleid om jongeren in de regio aan het werk te krijgen.

Van werknemers wordt werken naar vermogen verwacht. In deze tijd is ook werkgeverschap naar vermogen noodzakelijk. Ik zou graag zien dat daar binnen de regionale dienst en samen met ondernemers gericht werk van gemaakt wordt.