Zendmast bij de Campen

Nieuw zendmastbeleid: een kleine verbetering

GroenLinks heeft zich het afgelopen jaar verzet tegen het gemeentelijke zendmastbeleid. Vooral de plaatsing van zendmasten tegenover de inprikkers bij De Akkers en Het Meer beviel GroenLinks helemaal niet. De gemeente vond dit uit stedenbouwkundige principes echter de beste plek. Gelukkig is de gemeente daar onder onze druk en stevig gesteund door de bewonersprotesten van afgestapt. Voortaan wordt er beter gekeken wat de beste plek wordt voor een zendmast.

GroenLinks toonde zich tijdens het RTG (rondetafelgesprek) op 11 september jl. wel teleurgesteld in de inspanningen van het college om de locatie voor zendmast Het Meer alsnog te herzien. Voor de zomer had de Houtense gemeenteraad wethouder Van Liere met klem gevraagd om opnieuw met KPN in gesprek te gaan om te komen tot een andere locatie voor deze zendmast. Maar omdat de gemeente KPN niet kon garanderen dat er op een andere plek geen bezwaren zouden ontstaan, heeft het college KPN niet stevig onder druk gezet. Het college vond dat de besluitvorming nu al te ver was en luistert daarmee naar onze mening slecht naar de wensen van bewoners en gemeenteraad.

Er ligt nu een aangepast zendmastbeleid. Dit betekent dat bij de toekomstige plaatsing van zendmasten er meer ruimte ontstaat voor bewonersparticipatie. Tijdens het RTG bevestigde de wethouder dat de dwingende plaatsing tegenover inprikkers nu van de baan is. GroenLinks drong ook aan op gerichte beïnvloeding van burgers bij het gebruik van hun apparatuur. Immers, een zendmast heeft maar een beperkte capaciteit. Hoe meer burgers gebruik maken van openbare netwerken en thuisnetwerken (WiFi), des te minder gauw moet er capaciteit worden bijgeplaatst. GroenLinks vindt het belangrijk om zo terughoudend mogelijk te zijn in de plaatsing van nieuwe zendmasten. We willen graag bereikbaar zijn, maar we willen ook gezond blijven en niet in een woud van zendmasten verdwaald raken. De oproep om gericht om te gaan met uw mobieltje of iPad, zult u helaas voorlopig niet lezen op de gemeenteborden of in het Houtens Nieuws. Gelukkig leest u die oproep wel bij GroenLinks.