Raadsvergadering 12 februari 2019 in teken woningbouw en ruimtelijke koers Houten

In de raadsvergadering van 12 februari stonden op de agenda het plan van aanpak voor de Ruimtelijke koers van Houten en woningbouw in Wegwijzer-Den Oord. Daarnaast werd ook het profiel voor de nieuwe burgemeester van Houten besproken en aangeboden aan de commissaris van de koning.

Wegwijzer-Den Oord: meer tijd voor een plan met meer draagvlak

De raad besprak een plan voor de bouw van 48 seniorenwoningen in het gebied Wegwijzer-Den Oord. GroenLinks vindt het een in de wijk passend plan, met twee mooi vormgegeven gebouwen en voldoende ruimte voor groen. Het plan voorziet in een belangrijke behoefte: er is in Houten een groot tekort aan dit soort woningen. Er is echter weinig draagvlak onder omwonenden voor dit plan: zij vinden dat de twee gebouwen te groot en te hoog zijn.

Hoewel we dus voor het plan zijn, vinden we het ook belangrijk dat er een oplossing komt waar de omwonenden mee kunnen leven. Daarom hebben wij het raadsvoorstel gesteund dat de wethouder, Viveste, de bewoners (met een stedebouwkundige) drie maanden de tijd geeft om met een plan te komen dat ook steun van de bewoners heeft. Dit met behoud van in beginsel 48 woningen en ruimtelijke kwaliteit. Lukt dit niet, dan behandelt de raad het plan dat er ligt. Verheugend is dat de wethouder gaat kijken naar aanleg van parkeerplaatsen naar gebleken behoefte, in plaats van aanleg volgens de (veel te hoge) norm.

We hopen dat er over drie maanden een plan ligt dat past bij Houten, en waar omwonenden en senioren die een betaalbare woning zoeken blij van worden. Wordt vervolgd!

De volledige raadsbijdrage van ons raadslid Dick Veldkamp leest u hier.

Groen Links wil voortvarend aan de slag met woningbouwplannen

In de raad werd ook het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van de ruimtelijke koers van Houten vastgesteld. Dit betekent dat we komend jaar plannen gaan ontwikkelen voor het bouwen van minimaal 4.000 extra woningen tot 2040. GroenLinks wil dat wordt voortgeborduurd op de stedenbouwkundige benadering van waaruit Houten vorm is gegeven: als grensstad tussen randstad en landschap is een dorpse stad gebouwd met een opmerkelijk fietsvriendelijk verkeerssysteem, veel groen en een zorgvuldig ontworpen openbare ruimte. Bij die planontwikkeling gaat de gemeente we de bewoners flink betrekken. Het komende jaar zullen er veel bijeenkomsten worden georganiseerd. 

De volledige raadsbijdrage van onze fractievoorzitter Tijm Corporaal leest u hier.

Een nieuwe burgemeester

Houten gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Een beschrijving van de procedure en het profiel voor de nieuwe burgemeester vindt u hier. Tijdens de raadvergadering nbespraken de raadsleden dit profiel met de commissaris van de koning. GroenLinks vindt het belangrijk dat we een burgemeester krijgen met bestuurlijke ervaring die niet schroomt zijn visie te geven en meehelpt de samenlevingsagenda voor Houten verder vorm te geven, zodat wij een vitale lokale democratie behouden. Lees hier ons volledige statement.