Vraagtekens bij komst onbemand tankstation

Op 1 juli heeft het college toestemming verleend om op industrieterrein De Schaft een onbemand tankstation van Tango te vestigen. GroenLinks heeft vraagtekens bij de locatie en bij de procedure die tot dit besluit geleid heeft. Samen met Houten Anders! en ITH stellen wij daarom vragen aan het college.

De keuze voor De Schaft als vestigingsplaats is opmerkelijk. Terwijl de landelijke trend is om tankstations naar buiten de bebouwde kom te verplaatsen, lijkt de gemeente Houten nu juist een tankstation naar binnen de bebouwde kom te willen halen. Dat heeft grote invloed op de veiligheid op De Schaft en op de verkeerssituatie ter plekke. Des te meer reden voor het zorgvuldig doorlopen van de procedures.

Het is belangrijk dat direct betrokkenen op de juiste wijze zijn/worden geïnformeerd en er voldoende inspraakmogelijkheden zijn. Nu lijkt het alsof de besluitvorming niet toevallig nu, zo vlak voor de zomervakantie, plaatsvindt.