Nieuws

Regionale Energie-Strategie (RES)

Op 18 juli vergaderde de gemeenteraad over de startnotitie Regionale Energiestrategie. Dit is het plan dat 30 regio’s in Nederland moeten maken, waarin wordt beschreven hoe men (uiteindelijk) klimaatneutraal gaat worden.

Lees verder

Nieuwe huisvesting voor Doorgeefluik

In Houten gaat het met de meeste inwoners goed. Helaas zijn er ook inwoners die door allerlei omstandigheden weinig te besteden hebben. En vluchtelingen die zich als nieuwkomer met verblijfstatus vestigen in Houten beginnen helemaal met niets. Voor deze mensen is er gelukkig een geweldige voorziening: Het Doorgeefluik. Het doorgeefluik is een vrijwilligersorganisatie. Zij helpen iedereen met weinig geld aan goedkope huisraad.

Lees verder

Voorlopig besluit over Windpark Goyerbrug

Op dinsdag 28 mei 2019 heeft de raad een Voorlopige Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) afgegeven voor het geplande Windpark Goyerbrug. Zes van de negen in de raad vertegenwoordigde partijen stemden voor (CDA, GroenLinks, VVD, CU, D66, HA). SGP, ITH en PvdA stemden tegen.

Lees verder

Woningbouw gebied Wegwijzer-Den Oord

De raad heeft dinsdag 28 mei 2019 besloten om verder te gaan met een gewijzigd plan voor het gebied Wegwijzer-Den Oord (‘Model 1’). Het gaat om de bouw van rond de 50 levensloopbestendige woningen, met ongeveer evenveel vrije-sector als sociale-huur.

Hoewel het vorige plan (‘Model 0’) volgens GroenLinks een goed en evenwichtig plan was, was er weinig steun voor bij omwonenden.

Lees verder

Maatwerkvoorschriften Windpark Houten gehandhaafd

Raadsvergadering 12 maart 2019

Windpark Houten is een windpark dat per jaar ca. 12 GWh kan produceren, stroom voor 20% van de Houtense huishoudens (evenveel als 15 ha aan zonnepanelen). Het park levert  daarmee een belangrijke bijdrage aan onze klimaatdoelstelling.  Het park voldoet aan het Activiteitenbesluit, dat 41 dB nachtelijk geluid toestaat (41 dB = “stille woonwijk”). Deze toegestane geluidsoverlast is zeer beperkt en bijvoorbeeld veel minder dan verkeersgeluid (50-70 dB).

Lees verder