Nieuws

Geslaagde excursie naar Weidevogelgebied Tull en ’t Waal

Op initiatief van wethouder Hilde de Groot vond op zaterdag 5 oktober jl. een excursie voor raads- en commissieleden plaats naar het weidevogelgebied in Tull en ’t Waal. Hier beheert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk 10 hectare aan gemeentelijk weidevogelgebied (met medewerking van een enthousiaste pachter, boer Sturkenboom). Koen Helling gaf namens de gemeente Houten heldere uitleg, terwijl Tijmen Blokhuis de inzet van de stichting toelichtte. Het was prachtig weer en we zagen onder meer een ijsvogel, en 20 watersnippen op de door de Stichting gecreëerde foerageer- en schuilplas.

Lees verder

Zonneënergie in Houten – doet u ook mee?

Houten doet het niet onverdienstelijk op het gebied van zonneënergie. Op daken is inmiddels ongeveer 12.3 MWp (MegaWattpiek) geïnstalleerd, wat neerkomt op ongeveer 50.000 panelen. Bij elkaar leveren deze panelen 7% van het Houtense stroomverbruik, dat is net zoveel als Windpark Houten. Op dit moment is een vergunning aangevraagd voor de bouw van drie zonnevelden in het buitengebied van elk ca. 15 ha., bij elkaar nog eens 50 MWp.

Lees verder

Windpark Goyerbrug: standpunt GroenLinks Houten

Houten krijgt er waarschijnlijk vier windmolens bij: het Windpark Goyerbrug. Dit park zal bestaan uit 4 grote molens, die samen liefst 40% van alle Houtense stroom gaan opwekken (alle huishoudens samen gebruiken 30% van de totale stroomvraag). Er is veel discussie over de effecten van de molens op de leefomgeving. Passen ze wel in het landschap? Wat zijn de gevolgen voor de natuur? Is de ervaren overlast voor omwonenden niet te groot? Het is een lastig besluit. Op dinsdag 1 oktober 2019 maakt de raad de finale afweging. GroenLinks zal voor Windpark Goyerbrug stemmen.

Lees verder

Nog teveel mensen in Houten op of onder de armoedegrens

In de raadsvergadering van 18 juli 2019 werden de minimaregelingen besproken. Ook in Houten zijn er te veel mensen die op of onder de armoedegrens leven. Zo wonen er in onze gemeente een kleine 1000 mensen met een uitkering (2%).  GroenLinks wil dat de gemeente alles uit de kast trekt om deze mensen te ondersteunen. 

Lees verder

Houten natuurlijk vooruit!

Het groen in onze gemeente koesteren en verbeteren zodat Houtenaren ervan kunnen genieten en zodat tegelijkertijd de biodiversiteit wordt vergroot. Dat is een van de ambities van het collegeprogramma 2018-2022 van onze gemeente.

Lees verder