Nieuws

Gespreksavonden Windpark Goyerbrug

De verwachting is dat voor het einde van 2018 de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug een aanvraag indient bij de gemeente voor een omgevingsvergunning. De planvorming voor Windpark Goyerburg is ruim tien jaar geleden gestart.

Lees verder

Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 30 oktober spreken we in de gemeenteraad over twee onderwerpen. Eerst gaan we in gesprek over de jeugdhulp in Houten. In opdracht van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Volgens de Rekenkamer is het nu de gemeente verantwoordelijk is geworden voor het leveren van Jeugdzorg voor de gemeenteraadsleden lastig om goed inzicht te krijgen in de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven.

Lees verder

GroenLinks te gast op Fort Honswijk

Op een stralende herfstdag ging GroenLinks op fietsexcursie naar Fort Honswijk. Hier werden de leden bijgepraat over de mogelijkheden tot herontwikkeling van het Fort en genoten we van dit bijzondere waterliniefort. Tijdens de excursie luisterden we naar de markante geschiedenis, mooi verteld door fort-kenner Bert ten Brinke.  Onze GroenLinks wethouder Hilde de Groot, die ook fort Honswijk in haar portefeuille heeft, praatte ons bij over de bewogen politieke discussies over het fort, de huidige stand van zaken en de inzet van GroenLinks voor de toekomst van het fort. De catering, inclusief zelfgemaakte eiersalade, was uitstekend verzorgd door Anouk Siegenbeek van Heukelom, die komende week afscheid neemt als voorzitter van het bestuur van GroenLinks. Een prachtige laatste dienst aan de leden.