Nieuws

Energiepartners bundelen krachten, raad stemt in met energieplan

De gemeente Houten heeft gisteravond in de raad ingestemd met een omvangrijk Energieplan. Met uitzondering van ITH stemden alle partijen in met het plan.

In het afgelopen jaar is samen met de belangrijke energiespelers in Houten (16 partijen in totaal) en met inbreng van veel Houtenaren het energieplan tot stand gebracht. Met dit plan leggen we een sterk fundament om de grote uitdagingen van de klimaatverandering op te vangen.

Lees verder

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Op dinsdag 21 januari jl. werd het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023 besproken in de gemeenteraad. Om de vier jaar moeten alle gemeenten zo’n plan maken. Het doel is: het voorkomen en beperken van gezondheids- en maatschappelijke schade bij jongeren en jongvolwassenen als gevolg van alcoholgebruik.

Lees verder

GroenLinks blij met het vuurwerkmeldpunt van de gemeente Houten

Vuurwerkoverlast

GroenLinks Houten heeft de afgelopen vier jaar een meldpunt vuurwerkoverlast gehad. We zijn er blij mee dat de gemeente Houten dit jaar zelf een meldpunt heeft. Hierdoor is het meldpunt van GroenLinks niet meer nodig. 

Hoor of zie je dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Of denk je dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Meld dit door een mail te sturen naar vuurwerkoverlast@houten.nl of bel de politie via 0900-8844.

Lees verder

Grondwetlezing over dierenrechten

Iedere raadsvergadering houdt een raadslid een korte lezing over een artikel in de grondwet en wat hij of zij daar persoonlijk van vindt. Ons GroenLinks raadslid David Jimmink hield op 10 december jl. zijn lezing over dierenrechten, een onderwerp dat niet in de grondwet voorkomt.

Lees verder

Veel complimenten, toch onvoldoende steun voor invoering Ondernemersfonds

In de raadsvergadering van 19 november 2019 stond het initiatief van het ondernemersplatform Ondernemend Houten op de agenda om een Ondernemersfonds in Houten in te stellen. Dit plan was als Initiatiefvoorstel gezamenlijk ingediend door David Jimmink van GroenLinks en Jan de Jong van het CDA, nadat de vele ondernemers die verenigd zijn in Ondernemend Houten de politiek hadden benaderd met de wens een Houtens Ondernemersfonds te starten.

Lees verder