Nieuws

Formatie CDA, GroenLinks, VVD en CU

Afgelopen zaterdag berichtten wij u dat - na een aantal weken van verkennende gesprekken - de informateur Hans Martijn Ostendorp, heeft ge adviseerd om te gaan formeren met CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie.

Lees verder

Advies informateur: CDA - GroenLinks - VVD - ChristenUnie

GroenLinks is verheugd dat er een stap is gezet in het formatieproces. Er is een keuze gemaakt welke partijen gaan formeren. Maandagavond is er een openbare duiding, waar iedere Houtenaar welkom is.

Daarna zullen wij ook onze leden verder informeren. Natuurlijk zal het ook onderwerp van gesprek zijn op onze ALV op 26 april.

Lees verder

GroenLinks en CDA verkennen verder

Het onderhandelteam van GroenLinks Houten

Dankzij de verkiezingswinst van GroenLinks (van 2 naar 5 zetels), trekt GroenLinks samen met het CDA de coalitie-besprekingen.

Op 3, 5 en 11 april hebben de onderhandelaars van CDA, GroenLinks en ITH verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. Wij startten gedrieën om recht te doen aan de verkiezingsuitslag en omdat alle partijen ons hiertoe hadden geadviseerd. De verkenning heeft in een open sfeer, op constructieve wijze en met onderling respect plaatsgevonden.

Donderdagavond, 12 april 2018, heeft de informateur in een openbare bijeenkomst op het gemeentehuis verslag gedaan van de uitkomst van deze verkenning. De bijeenkomst is terug te zien op https://houten.notubiz.nl/

Lees verder

GroenLinks betreurt anti-moskee spandoeken

Gisterochtend zijn er spandoeken bij het gemeentehuis in Houten opgehangen met leuzen als "islam is terreur". De actie lijkt geclaimd door de landelijke groep "Rechts in verzet". GroenLinks veroordeelt deze actie.

Lees verder

GroenLinks doet graag mee in een college

GroenLinks heeft 21 maart een fantastische uitslag behaald, ook in Houten. We groeiden van 2 naar maar liefst 5 zetels. Op 29 maart zijn alle raadsleden geinstalleerd. Voor GroenLinks zijn dit Hilde de Groot, David Jimmink, Marja Damman, Tijm Corporaal en Dick Veldkamp.

Lees verder