Nieuws

Reactie GroenLinks op verkavelingsplan Wickengaard

Op 8 oktober 2019 werd de Collegebrief met het verkavelingsplan Wickengaard in Schalkwijk besproken in een Ronde-Tafelgesprek (RTG) in het Lucashuis in...

21 okt 2019

Lees meer
Nieuws

Geslaagde excursie naar Weidevogelgebied Tull en ’t Waal

Op initiatief van wethouder Hilde de Groot vond op zaterdag 5 oktober jl. een excursie voor raads- en commissieleden plaats naar het weidevogelgebied in Tull...

14 okt 2019

Lees meer
Nieuws

Zonneënergie in Houten – doet u ook mee?

Houten doet het niet onverdienstelijk op het gebied van zonneënergie. Op daken is inmiddels ongeveer 12.3 MWp (MegaWattpiek) geïnstalleerd, wat neerkomt op...

14 okt 2019

Lees meer
Nieuws

Raad geeft Verklaring van Geen Bedenkingen voor Windpark Goyerbrug

Op 1 oktober 2019 heeft de raad opnieuw vergaderd over Windpark Goyerbrug. Waar het in juni ging om een voorlopige verklaring, ging het in deze vergadering...

02 okt 2019

Lees meer
Nieuws

Windpark Goyerbrug: standpunt GroenLinks Houten

Houten krijgt er waarschijnlijk vier windmolens bij: het Windpark Goyerbrug. Dit park zal bestaan uit 4 grote molens, die samen liefst 40% van alle Houtense...

29 sep 2019

Lees meer
Nieuws

Nog teveel mensen in Houten op of onder de armoedegrens

In de raadsvergadering van 18 juli 2019 werden de minimaregelingen besproken. Ook in Houten zijn er te veel mensen die op of onder de armoedegrens leven. Zo...

29 sep 2019

Lees meer
Nieuws

Houten natuurlijk vooruit!

Het groen in onze gemeente koesteren en verbeteren zodat Houtenaren ervan kunnen genieten en zodat tegelijkertijd de biodiversiteit wordt vergroot. Dat is...

23 sep 2019

Lees meer
Nieuws

Regionale Energie-Strategie (RES)

Op 18 juli vergaderde de gemeenteraad over de startnotitie Regionale Energiestrategie. Dit is het plan dat 30 regio’s in Nederland moeten maken, waarin...

17 sep 2019

Lees meer
Nieuws

Nieuwe huisvesting voor Doorgeefluik

In Houten gaat het met de meeste inwoners goed. Helaas zijn er ook inwoners die door allerlei omstandigheden weinig te besteden hebben. En vluchtelingen die...

11 sep 2019

Lees meer
Nieuws

Voorlopig besluit over Windpark Goyerbrug

Op dinsdag 28 mei 2019 heeft de raad een Voorlopige Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) afgegeven voor het geplande Windpark Goyerbrug. Zes van de negen...

30 mei 2019

Lees meer
Nieuws

Woningbouw gebied Wegwijzer-Den Oord

De raad heeft dinsdag 28 mei 2019 besloten om verder te gaan met een gewijzigd plan voor het gebied Wegwijzer-Den Oord (‘Model 1’). Het gaat om de bouw...

30 mei 2019

Lees meer
Nieuws

Maatwerkvoorschriften Windpark Houten gehandhaafd

Raadsvergadering 12 maart 2019 ...

18 mrt 2019

Lees meer