Nieuws

Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 30 oktober spreken we in de gemeenteraad over twee onderwerpen. Eerst gaan we in gesprek over de jeugdhulp in Houten. In opdracht van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Volgens de Rekenkamer is het nu de gemeente verantwoordelijk is geworden voor het leveren van Jeugdzorg voor de gemeenteraadsleden lastig om goed inzicht te krijgen in de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven.

Lees verder

GroenLinks te gast op Fort Honswijk

Op een stralende herfstdag ging GroenLinks op fietsexcursie naar Fort Honswijk. Hier werden de leden bijgepraat over de mogelijkheden tot herontwikkeling van het Fort en genoten we van dit bijzondere waterliniefort. Tijdens de excursie luisterden we naar de markante geschiedenis, mooi verteld door fort-kenner Bert ten Brinke.  Onze GroenLinks wethouder Hilde de Groot, die ook fort Honswijk in haar portefeuille heeft, praatte ons bij over de bewogen politieke discussies over het fort, de huidige stand van zaken en de inzet van GroenLinks voor de toekomst van het fort. De catering, inclusief zelfgemaakte eiersalade, was uitstekend verzorgd door Anouk Siegenbeek van Heukelom, die komende week afscheid neemt als voorzitter van het bestuur van GroenLinks. Een prachtige laatste dienst aan de leden.

Windpark Goyerbrug

In de raadsvergadering op 18 september werd veel tijd besteed aan Windpark Goyerbrug. Tijdens het debat werd duidelijk dat er binnen de gemeenteraad nog weinig kennis bestaat over de voorgeschiedenis en werking van planprocessen. Aan een mogelijke plaatsing van een windmolen gaat een groot planproces vooraf. De locatie van het windpark Goyerbrug werd al in 1999 genoemd als een geschikte locatie.

Lees verder

Collegeprogramma vastgesteld

Foto door Jeroen Romijn

Op 18 september heeft de Raad het collegeprogramma vastgesteld. In dit programma worden de plannen van het coalitieakkoord tussen CDA, CU, VVD en GroenLinks voor de periode 2018 – 2022 uitgewerkt. Als GroenLinks bevonden wij ons in de opmerkelijke situatie dat we weinig op het stuk aan te merken hadden, omdat het natuurlijk mede ons stuk is.

Lees verder