Gerry.jpg
Nieuws

Ik zeg DOEN!

GroenLinks behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vijf zetels. We gingen deelnemen aan de coalitie en Hilde de Groot werd de nieuwe wethouder....

06 mrt 2020

Lees meer
20181015_085226.jpg
Nieuws

GroenLinks Houten dringt aan op betere handhaving in Nieuw Wulven

Loslopende honden en lawaaierige scooters en brommers willen we tijdens het broedseizoen natuurlijk niet zien in Nieuw Wulven. Helaas was de praktijk de...

26 feb 2020

Lees meer
Streepjes.png
Nieuws

Energiepartners bundelen krachten, raad stemt in met energieplan

De gemeente Houten heeft gisteravond in de raad ingestemd met een omvangrijk Energieplan. Met uitzondering van ITH stemden alle partijen in met het plan. ...

12 feb 2020

Lees meer
Nieuws

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Op dinsdag 21 januari jl. werd het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023 besproken in de gemeenteraad. Om de vier jaar moeten alle gemeenten zo’n...

26 jan 2020

Lees meer
Vuurwerkoverlast
Nieuws

GroenLinks blij met het vuurwerkmeldpunt van de gemeente Houten

GroenLinks Houten heeft de afgelopen vier jaar een meldpunt vuurwerkoverlast gehad. We zijn er blij mee dat de gemeente Houten dit jaar zelf een meldpunt...

22 dec 2019 David Jimmink

Lees meer
Nieuws

Grondwetlezing over dierenrechten

Iedere raadsvergadering houdt een raadslid een korte lezing over een artikel in de grondwet en wat hij of zij daar persoonlijk van vindt. Ons GroenLinks...

15 dec 2019 David Jimmink

Lees meer
Nieuws

Veel complimenten, toch onvoldoende steun voor invoering Ondernemersfonds

In de raadsvergadering van 19 november 2019 stond het initiatief van het ondernemersplatform Ondernemend Houten op de agenda om een Ondernemersfonds in...

27 nov 2019

Lees meer
Nieuws

Bestemmingsplan Bos Nieuw-Wulven goedgekeurd, motie GroenLinks over fietstoegankelijkheid aangenomen

Vanwege vergaande bezuinigingen op natuur (een halvering sinds 2010) is Staatsbosbeheer (SBB) gedwongen op zoek te gaan naar inkomsten om natuurgebieden te...

24 nov 2019

Lees meer
Nieuws

GroenLinks en SGP stellen vragen over invoering opt-in systeem voor reclamedrukwerk

Ieder huishouden in Nederland ontvangt ongeveer 32 kg reclamedrukwerk per jaar; naar schatting wordt in 30% van de huishoudens dit drukwerk ongelezen...

18 nov 2019

Lees meer
Nieuws

Kerstboomverbranding in Houten: nog één keer

In Houten organiseert de gemeente jaarlijks de kerstboomverbranding. In navolging van andere gemeenten en gehoor gevend aan de uitkomsten van een onderzoek...

11 nov 2019

Lees meer
Honswijk.jpg
Nieuws

De toekomst van Fort Honswijk

GroenLinks Houten is blij en tevreden met het unanieme besluit dat de raad in oktober 2019 nam over de toekomst van Fort Honswijk. Een toekomstplan met een...

02 nov 2019

Lees meer
Nieuws

Raad keurt begroting 2020 goed; amendement GroenLinks aangenomen

Op 29 oktober heeft de raad de begroting voor 2020 goedgekeurd. Deze bevat een bezuinigingspakket van 1.5 miljoen op Jeugdzorg/Wet Maatschappelijk...

30 okt 2019

Lees meer