Nieuws

Bestemmingsplan Bos Nieuw-Wulven goedgekeurd, motie GroenLinks over fietstoegankelijkheid aangenomen

Vanwege vergaande bezuinigingen op natuur (een halvering sinds 2010) is Staatsbosbeheer (SBB) gedwongen op zoek te gaan naar inkomsten om natuurgebieden te kunnen behouden. Dit, gecombineerd met de wens om “Natuur Rond de Stad” te versterken (het bos was altijd al bedoeld voor natuur en recreatie), leidde ertoe dat in 2015 werd besloten tot een nieuwe horecavoorziening en uitbreiding met een klimbos. De plannen gingen zelfs verder.

Lees verder

Kerstboomverbranding in Houten: nog één keer

In Houten organiseert de gemeente jaarlijks de kerstboomverbranding. In navolging van andere gemeenten en gehoor gevend aan de uitkomsten van een onderzoek onder haar bewoners, heeft het college van burgemeester en wethouders nu besloten om daarmee te stoppen. 

Lees verder

De toekomst van Fort Honswijk

GroenLinks Houten is blij en tevreden met het unanieme besluit dat de raad in oktober 2019 nam over de toekomst van Fort Honswijk. Een toekomstplan met een goede balans tussen economische exploitatie en het behoud van cultuurhistorische - en natuurwaarden.

Lees verder

Reactie GroenLinks op verkavelingsplan Wickengaard

Op 8 oktober 2019 werd de Collegebrief met het verkavelingsplan Wickengaard in Schalkwijk besproken in een Ronde-Tafelgesprek (RTG) in het Lucashuis in Schalkwijk. Door diverse insprekers werden zorgen uitgesproken over mogelijke wateroverlast en de geplande woningbouw op de plaats van de bestaande boomgaard.

Lees verder