Nieuws

Publicatie en duiding gespreksverslagen onderhandelingen CDA – GroenLinks – ITH

Tijdens de raadsvergadering op 12 juni waarin het Collegeakkoord 2018-2022 van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie werd besproken, ontstond onduidelijkheid over het onderwerp windmolens. Tijdens deze raadsvergadering zei ITH dat van GroenLinks ‘de maatwerkvoorschriften coûte que coûte van tafel moesten en er coûte que coûte een tweede windmolenpark moest komen’. GroenLinks gaf aan dat dit tijdens de verkennende gesprekken tussen CDA, GroenLinks en ITH niet zo was ingebracht. Hierdoor ontstond bij een aantal partijen de wens om de verslagen van de gesprekken tussen CDA, GroenLinks en ITH openbaar te maken.

Lees verder

Reactie GroenLinks op persbericht ITH

Naar aanleiding van het raadsdebat op 12 juni 2018 over het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ITH een persbericht uitgebracht. In het raadsdebat en in het persbericht geeft ITH aan dat GroenLinks in de gesprekken met ITH tijdens de informatiefase zou hebben gezegd dat ‘de maatwerkvoorschriften voor het eerste windmolenpark coûte que coûte van tafel moeten’. ITH roept op tot het openbaar maken van de gespreksverslagen.

GroenLinks is teleurgesteld dat ITH op deze manier, eenzijdig, informatie uit de vertrouwelijke gesprekken naar buiten brengt en niet eerder n.a.v. het gespreksverslag met ons in gesprek is gegaan. Wij zijn ook verbaasd: 'coûte que coûte' de maatwerkvoorschriften van tafel is nooit aan de orde geweest. GroenLinks is juist de partij geweest die ervoor heeft geijverd om te onderzoeken of de windmolens meer kunnen draaien met minder overlast voor omwonenden.

 Hilde de Groot:

‘GroenLinks heeft niet ingebracht dat de maatwerkvoorschriften coûte que coûte van tafel moeten. Wij spraken over de maatwerkvoorschriften binnen de context van de proef met de windmolens, die op dit moment loopt. Als de uitkomst van die proef is dat de molens draaien met minder overlast voor bewoners, dan wil GroenLinks de maatwerkvoorschriften aanpassen of afschaffen. Dit is voor de verkiezingen steeds onze inzet geweest, en ook tijdens de onderhandelingen bleef dat onze inzet. GroenLinks vindt het dan ook geen probleem als de gespreksverslagen van 3 en 5 april 2018 openbaar worden gemaakt.’

We zijn eruit!

GroenLinks, CDA, VVD en de ChristenUnie hebben een concept coalitie-akkoord gesloten. Donderdag 24 mei is het akkoord gepubliceerd. Lees het hier.

Lees verder

Formatie CDA, GroenLinks, VVD en CU

Afgelopen zaterdag berichtten wij u dat - na een aantal weken van verkennende gesprekken - de informateur Hans Martijn Ostendorp, heeft ge adviseerd om te gaan formeren met CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie.

Lees verder